"Варненско лято", основан през 1926 г., е най-старият музикален фестивал в България и един от фестивалите с най-дългогодишна традиция в Европа. Провежда се всяка година през юни-юли.
   Фестивалът е представителен форум на българското и световното музикално творчество и изпълнителско изкуство в областта на класическата музика. Богатата програма е визитна картичка на Варна като център на международен културен туризъм.
   През своето 80-годишно съществуване фестивалът е спечелил национално и международно признание. Той допринася извънредно много за утвърждаването на българското музикално творчество и изпълнителско изкуство. Девизът на първите организатори "да се обединят най-добрите музикални сили на страната" намира своите продължители в популяризирането на българската музикална култура. Редица български произведения са прозвучали за първи път в рамките на "Варненско лято".
   Цялостният облик на фестивала се характеризира с представянето на шедьоври на българската и световната музикална култура, с многожанрова насоченост и присъствие на изпълнители с международен престиж. Традиционно е участието на Варненските музикални институти и на именити български изпълнители и състави, прославили нашето изпълнителско изкуство.
   Впечатляващо е присъствието на чужди солисти, диригенти, симфонични и камерни оркестри, хорове, оперни ансамбли, балетни състави от световна величина. Във Варна са гостували: Балет на Унгарската опера, Балетен състав от Комише опер-Берлин, Болшой театър-Москва, Пикола скала, Милано, Дьор-балет, Кралски фландърски балет, Кралски шведски балет, Симфоничен оркестър на Лайпцигското радио, Симфоничен оркестър на Ленинградското радио, Симфоничен оркестър на Пражкото радио, Лионски симфоничен оркестър, Пражки симфоничен оркестър, Московска филхармония, Чешка филхармония, Дрезденска филхармония, Камерен оркестър на Миланската скала, Шуберт ансамбъл, квартет "Бородин", Камерата Амстердам, Камерата Траектина и др.
   От 1984 г. в рамките на фестивала се провежда Лятна музикална академия. Майсторските класове се ръководят от педагози и изпълнители с международен авторитет. От 1993 г. "Варненско лято" обогатява облика си с научни срещи.
Член е на Европейската асоциация на фестивалите.