През 1984 г. във Варна е открита една от най-големите туристически атракции на града - делфинариума в морската градина. Превърнал се в любимо място за варненци и гостите на града, той е единствен у нас и неповторим не само с атракциите, които предлага, но и със своята архитектура.

   Делфинариумът е проектиран от колектив под ръководството на арх. Симеон Саралиев, построен е за рекордния срок от седем месеца и е открит за посещения на 19 август 1984 г. Самата постройка е изпълнена като лека пространствена конструкция във формата на стъклен куб с размери 30 х 30 метра и височина 14 метра. Чрез стълбища пространството на фоайетата се прилива в зрителната зала. Тя има три трибуни, разположени П-образно, с общо 1200 места. В средата на трибуните е главният басейн, в който се правят представленията. Диаметърът му е 12 метра, дълбок е 6 метра, а освен него има още един, по-малък басейн с дълбочина 3 метра. Водата за басейните се взима на 80 метра навътре в морето, от дълбочина 3 метра през специален тръбопровод и помпена инсталация. Тя циркулира непрекъснато в затворен кръг през система от филтри, като дезинфекцията, избистрянето и поддържането на другите й характеристики става автоматизирано. Общият обем на водната маса в двата басейна е 1200 куб.м., а на денонощие се опресняват около 100 куб.м. Под нивото на залата за зрители се намира инсталационният етаж, където са дозаторните и филтърните устройства, вентилационната уредба и т.н. Интересно е, че изкопните работи по инсталационния етаж и самите басейни се е извършила след монтирането на носещата покривна конструкция